Dienstonderbreking inkorten/stopzetten Dienstonderbreking inkorten/stopzetten

Dienstonderbreking inkorten/stopzetten

 

Om een dienstonderbreking volledig te annuleren, verwijzen we naar Dienstonderbreking annuleren.

Voor het inkorten van een dienstonderbreking moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een opdrachtgebonden (RL-1) en een persoonsgebonden dienstonderbreking (RL-2) .  

De soort dienstonderbreking kunt u controleren via de kolom 'RL' in het overzicht met de dienstonderbrekingen:

1. Inkorten van een opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL-1)

Bij een opdrachtgebonden dienstonderbreking volstaat het om de dienstonderbreking te wijzigen naar de nieuwe einddatum en een RL-1 door te sturen op de begindatum van de dienstonderbreking én de dag volgend op de nieuwe einddatum.
De opdrachten van de gekoppelde vervangers worden automatisch mee ingekort. Uiteraard moet voor hen ook een nieuwe RL-1 worden doorgestuurd (of RL-4 indien geen enkele opdracht meer op de dag volgend op de nieuwe einddatum). 

2. Inkorten van een persoonsgebonden dienstonderbreking (RL-2)

Een persoonsgebonden dienstonderbreking moet eerst geannuleerd worden. Dit gebeurt via de annulatieknop (= leeuwtje met een vuilnisbak):LET OP! Begin- en einddatum van de dienstonderbreking moeten die zijn van de oorspronkelijk gemelde (dus foutieve) periode.

Merk op: de gekoppelde vervangingen worden niet verwijderd bij het aanmaken van een annulatie.

Nadat het annulatiebericht is doorgestuurd, mag u de begin- en/of einddatum van de dienstonderbreking aanpassen en via de knop 'Melding' een nieuwe RL-2 doorsturen voor de correcte periode.

LET OP! De annulatie van de dienstonderbreking en de nieuwe melding mogen niet in dezelfde zending. We raden aan om de zending van de aangepaste dienstonderbreking even uit te stellen, zodat u er zeker van kan zijn dat de juiste dienstonderbreking geannuleerd wordt.

De interimopdrachten worden automatisch ingekort. Uiteraard moet voor de vervanger(s) een nieuwe RL-1 worden doorgestuurd (of RL-4 indien geen enkele opdracht meer op de dag volgend op de nieuwe einddatum).