Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) melden Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) melden

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) melden

Opgelet! Enkel scholen voor secundair onderwijs moeten TOAH via een elektronische zending aan AgODi melden (cf. Tijdelijk onderwijs aan huis organiseren). Basisscholen melden dit met het formulier dat terug te vinden is in BaO/97/5.
De hier beschreven werkwijze is dus enkel van toepassing voor secundaire scholen.

Langs menu 'Leerlingen' - 'Tijdelijk Onderwijs aan Huis' selecteert u de klas en betreffende leerling.

mceclip2.png

Via de plusknop voegt u de periode toe waarin de leerling onderwijs aan huis krijgt.

De gele velden zijn verplicht in te vullen.

Indien de leerling les krijgt op het thuisadres, dan moet op tabblad 'Adressen' type "TOaH" worden aangevinkt:

mceclip0.png

Krijgt de leerling ergens anders les (veld 'Verblijf' # Woonplaats), dan moet het adres van die locatie worden ingevoerd op tabblad 'Adressen', uiteraard ook met type "TOaH".

Vergeet niet het veld 'In wachtrij plaatsen voor EDISON-zending' aan te vinken (onderaan scherm 'Leerlingen' - 'Tijdelijk Onderwijs aan Huis'), anders krijgt u de leerling niet aangeboden langs menu 'Edison' - 'Tijdelijk onderwijs aan huis' wanneer u daar de berichten controleert.
Zijn er geen fouten, dan moet u een referentie meegeven (bv. TOAH + naam leerling) en het EDISON-bestand aanmaken:

Vooraleer de zending te versturen kunt u ter controle het bestand afdrukken:

Het doorsturen gebeurt langs menu 'Edison' - 'Zendingen versturen/ontvangen', via de groene pijl.
Desgewenst kunt u hier ook nog eens het controlebestand afprinten.

De (vóór 20u) aangemaakte zendingen worden ’s nachts door AgODi verwerkt. Deze
zendingen worden via een volledig automatische procedure in Informat afgehaald zodat de
terugzendingen ’s morgens klaar staan in INFORMAT  op tabblad 'Ontvangen' (status = Te verifiëren). 
Als u het terugzendingsbestand downloadt, wordt de zending als "Geverifieerd" gemarkeerd.

Voor de wettelijke basis: zie SO/2005/05 en SO/2007/05.