Volgen

Peuters overzetten naar andere vestiging

A.  Bij aanvang nieuw schooljaar

Indien een peuter in een verkeerde vestiging werd ingeschreven en met terugwerkende kracht vanaf 1 september naar een andere vestiging moet worden overgezet gaat u als volgt tewerk:

  1. Ga naar menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde/begin schooljaar'.
  2. U kan enkel peuters die op 1 september instappen overzetten.

De peuters die "verdwijnen" van zodra het nieuwe schooljaar wordt geselecteerd zijn peuters die pas instappen na een van de vakantieperiodes.

Als die in een andere school moeten worden ingeschreven dan waar ze momenteel aan gekoppeld zijn, dan moet u die inschrijving individueel aanpassen via:

  1. 'Leerlingen' - 'Consulteren' - tabblad 'Inschrijving';
  2. Klasgroep verwijderen.
  3. Vestigingsplaats/Afdelingsjaar/Klasgroep opnieuw invullen en opslaan.


B. In de loop van het schooljaar

Stapt een peuter tijdens het schooljaar over naar een andere vestiging, dan moet u die overzetten langs menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Tijdens schooljaar'.

De bestaande inschrijving in de oorspronkelijke vestiging wordt dan beëindigd op de opgegeven einddatum, en er wordt een nieuwe inschrijving toegevoegd op de volgende dag.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen