Volgen

Leerlingenkenmerken in Discimus registreren (BO)

Langs menu 'Discimus' - 'Controle' kunt u per afdelingsjaar (= adm. groep) een overzicht opvragen van de verschillen tussen Informat en Discimus. 

Voor de leerlingen van wie de leerlingenkenmerken effectief niet geregistreerd zijn in Discimus (zie de schermafbeelding hierboven), drukt u achteraan op het GOK-icoontje.

Let er op dat de leerlingenfilter (= verrekijker links onderaan) niet staat op 'alle waarop rechten'. Anders kunt u de leerlingenkenmerken niet aanpassen. Hierbij krijgt u onderstaande foutmelding.

Indien u nog niet over een GOK-formulier beschikt, kunt u vanop het tabblad 'GOK' een blanco verklaring afdrukken die door de ouders kan ingevuld en ondertekend worden.

Als u over dit formulier beschikt, vinkt u het veld ‘Er ligt een gehandtekend formulier …’ aan, vult u de geldigheidsdatum in en vinkt u de waarden aan die van toepassing zijn betreffende het onderwijsniveau van de moeder en de talen die de leerling spreekt.
Merk op dat de geldigheidsdatum in het HUIDIG schooljaar moet liggen!

1. Er bestaat reeds een GOK-formulier met een geldigheidsdatum die binnen dit schooljaar valt:

Als de geldigheidsdatum binnen het huidige schooljaar valt, kan het voldoende zijn om een vinkje te plaatsen bij 'Er ligt een gehandtekend formulier van de leerlingenkenmerken in school'. Hierna wordt het GOK-formulier automatisch verstuurd naar Discimus.

2. Het GOK-formulier heeft GEEN geldigheidsdatum die binnen dit schooljaar valt:

Indien de geldigheidsdatum buiten het huidige schooljaar valt of dit vinkje is reeds aangevinkt, dan klikt u bovenaan op het plusicoontje om een nieuw GOK-formulier toe te voegen. 

Bij het opslaan wordt er automatisch een transactie met de leerlingenkenmerken klaar gezet in de wachtrij van Discimus. In principe wordt die binnen het half uur verwerkt. 

U kunt dit nagaan door op het tabblad 'GOK' te controleren of het 'Discimus'-luik is ingevuld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen