Brief code onbekend wordt niet afgedrukt. Brief code onbekend wordt niet afgedrukt.

Brief code onbekend wordt niet afgedrukt.

Waarschijnlijk heeft iemand de "Brief: opvragen code onbekend (aan ouders)" reeds afgedrukt, waardoor deze niet opnieuw kan worden afgedrukt voor de leerling. Dit om te vermijden dat de leerling opnieuw een verwittiging ontvangt.
Wilt u de brief toch opnieuw afdrukken, dan vinkt u bij de parameters 'Reeds gemelde afwezigheden ook afdrukken' aan.

U kunt ook bepalen of het adres links of rechts moet afgeprint worden (afhankelijk van het type vensteromslag dat uw school gebruikt) en waar het antwoordstrookje moet worden ingeleverd (secretariaat of klastitularis).

 

 

 


.