Schoolgegevens correct afdrukken Schoolgegevens correct afdrukken

Schoolgegevens correct afdrukken

Wanneer op een afdruk de foutieve gegevens van de school verschijnen, hebt u waarschijnlijk de schoolgegevens enkel aangepast via 'Algemeen' - 'School'. 

Onder menu 'Algemeen' - 'Structuur' - tabblad 'Algemeen' komen de schoolgegevens ook tevoorschijn als u links in de lijst een school/vestiging selecteert.
Waarschijnlijk staat hier nog een foutief gegeven.

LET OP: indien het volgende schooljaar reeds werd geïnititaliseerd, moeten bovenstaande stappen ook in het volgende schooljaar worden aangepast.