Overzicht groepen per applicatie Overzicht groepen per applicatie

Overzicht groepen per applicatie

In bijlage vindt u per applicatie een overzicht van de groepen die van toepassing zijn om te kunnen inloggen als gebruiker.

Rechten worden dus PER APPLICATIE ingesteld.

Voor de algemene applicaties (personeel, leerlingen, …) zijn volgende groepen van toepassing:

- toegangsgroep: schooljaar/school/vestiging;
- programmagroep: menu-items.

Indien een gebruiker geen school/vestiging kan kiezen, dan moet u dus de rechten van de toegangsgroep controleren.
Is een menukeuze niet opgelicht, dan moet u de programmagroep nakijken.
 

Om de begeleiding te kunnen raadplegen moet een gebruiker in 4 groepen zitten :
toegangsgroep: schooljaar/school/vestiging;
- programmagroep: menu-items;
- begeleidingsgroep: begeleidingstypes (medisch, familiaal, ...);
- klasbegeleidingsgroep: klasrechten instellen.

Merk op dat u bij de toegangs-, programma- en begeleidingsgroep de juiste applicatie moet kiezen (iBasis/iLeerlingen of iBegeleiding), afhankelijk van het programma waarmee de gebruiker de begeleiding raadpleegt.

Voor iAfwezigheden(Leerkrachten) volstaan 2 groepen:
- toegangsgroep: schooljaar/school/vestiging;
- klasbegeleidingsgroep: klasrechten instellen.

Heeft de gebruiker reeds rechten op begeleiding, dan moet hij/zij enkel nog aan een toegangsgroep worden gekoppeld.