C61 Thematische verloven  C61 Thematische verloven

C61 Thematische verloven

De C61 kan in ons programma enkel voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof worden aangemaakt langs menu Documenten - Afdrukwizards - RVA-documenten.

mceclip0.png

Eerst moet het betreffende verlofstelsel worden toegevoegd als dienstonderbreking langs menu Personeel - Personeel consulteren - luik 'Dienstonderbrekingen'.

Als dat gebeurd is, kan via menu Documenten - Afdrukwizards - RVA-documenten (na het selecteren van het personeelslid) deze dienstonderbreking gekozen worden via de knop 'Kies onderbreking' (nr. 1 in onderstaande schermafbeelding).
Dan wordt ook meteen aangevinkt over welk verlof het gaat (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen; nr. 2 in onderstaande schermafbeelding) en voor welk gedeelte van de opdracht (voltijds, halftijds of één vijfde; nr. 3 in onderstaande schermafbeelding).

mceclip0.png

Op termijn zal dit ook voor mantelzorg worden voorzien, maar op dit ogenblik is dit nog niet beschikbaarU kunt voorlopig gebruik maken van het document op de website van de RVA.