C61 Thematische verloven  C61 Thematische verloven

C61 Thematische verloven

De C61 kan in ons programma enkel voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof worden aangemaakt langs menu Documenten - Afdrukwizards - RVA-documenten.

mceclip0.png

Eerst moet het betreffende verlofstelsel worden toegevoegd als dienstonderbreking langs menu Personeel - Personeel consulteren - luik 'Dienstonderbrekingen'.

Als dat gebeurd is, kan via menu Documenten - Afdrukwizards - RVA-documenten (na het selecteren van het personeelslid) deze dienstonderbreking gekozen worden via de knop 'Kies onderbreking' (nr. 1 in onderstaande schermafbeelding).
Dan wordt ook meteen aangevinkt over welk verlof het gaat (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen; nr. 2 in onderstaande schermafbeelding) en voor welk gedeelte van de opdracht (voltijds, halftijds of één vijfde; nr. 3 in onderstaande schermafbeelding).

mceclip0.png

De 61 voor mantelzorg is niet beschikbaar in Informat. U kunt hiervoor gebruik maken van het document op de website van de RVA.