C61 Thematische verloven  C61 Thematische verloven

C61 Thematische verloven

De C61 voor ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorg kan in ons programma worden aangemaakt langs menu Documenten - Afdrukwizards - RVA-documenten.

mceclip0.png

Eerst moet het betreffende verlofstelsel worden toegevoegd als dienstonderbreking langs menu Personeel - Personeel consulteren - luik 'Dienstonderbrekingen'.

Als dat gebeurd is, kan via menu Documenten - Afdrukwizards - RVA-documenten (na het selecteren van het personeelslid) deze dienstonderbreking gekozen worden via de knop.

Het is hierbij ook belangrijk om - indien het gaat om ouderschapsverlof waarbij de flexibele opnameregeling van toepassing is - het desbetreffende vinkje aan te duiden: