Partner ten laste/niet ten laste Partner ten laste/niet ten laste

Partner ten laste/niet ten laste

Wanneer het personeelslid gehuwd of wettelijk samenwonend is, heeft het beroepsinkomen van de partner invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing (cf. PERS/2005/24(13AC)).

In Informat kan dit aangeduid worden op het tabblad 'Familiaal' - 'Partner'.

Dit moet aan AgODi gemeld worden met een RL-7 die u kunt aanmaken via 'Berichten in wachtrij':

De zending zelf wordt aangemaakt langs menu 'Edison' - 'Zending aanmaken'.