Volgen

Getuigschrift basisonderwijs afprinten

Om het getuigschrift basisonderwijs te kunnen afprinten gaat u als volgt te werk.

Stap 1: iedereen geslaagd zetten 

  • via menu 'Leerlingen' - 'Geslaagd zetten'.
    Hierdoor wordt bij de leerlingen van het 1ste tot en met 5de leerjaar het resultaat op tabblad 'Inschrijving' ingevuld met "Geslaagd" en bij de leerlingen van het 6de leerjaar met "Geslaagd met getuigschrift".
  • Voor leerlingen die een attest moeten krijgen i.p.v. getuigschrift basisonderwijs (6des die niet geslaagd zijn, 5des die o.b.v. leeftijd overgaan naar secundair) moet op tabblad 'Inschrijving' het resultaat gewijzigd worden naar "Geslaagd met attest" of "Niet geslaagd, wel attest" (afhankelijk of jullie school zelf de leerling al dan niet als "geslaagd" beschouwd) en kan dit attest afgeprint worden via het printericoontje bovenaan dit tabblad.

Stap 2: Ondertekenaar invullen

De ondertekenaar van het getuigschrift basisonderwijs kan gedefinieerd worden langs menu 'Algemeen' - 'Structuur' - (school/vestiging selecteren) - tabblad 'Ondertekenaar' - "Studiebewijzen".
De ingescande handtekening kunt u invoeren via het bijhorende sterretje bij het veld 'Handtekening'.

Gelieve dit zowel in HUIDIG als VOLGEND schooljaar aan te vullen, zodat dit in de toekomst automatisch overgezet wordt naar het nieuwe schooljaar.
Volgens de richtlijnen van het departement wordt dit getuigschrift steeds door de voorzitter van het schoolbestuur ondertekend. Wel mag een gemandateerde tekenen en die kan dan met de hand, of met een stempel, de vermelding "gemandateerde" aan de naam laten voorafgaan.

 

Stap 3 : 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' - 'Getuigschriften/Attesten'
Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' - 'Getuigschriften/Attesten' kan een lijst met getuigschriften/attesten afgeprint worden. Bij "Af te drukken document" klikt u op de pijl achteraan. In de keuzelijst die openklapt kiest u voor "Lijst van Getuigschriften en attesten".

Langs menu 'Afdrukken' - 'Einde schooljaar' kunnen nog een aantal andere lijsten/documenten afgeprint worden (leerlingendossiers, notulen, BASO-fiche).
Het gezinshoofd op de leerlingendossiers wordt opgehaald uit tabblad 'Relaties', veld 'Verantwoordelijke' (het bijhorend adres uit tabblad 'Adressen').

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen