Volgen

Groepen toevoegen/Werken met groepen

We illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld.

De leerlingen die de richting 'Mechanica-elektriciteit' volgen zitten verspreid in de klassen 2A31 t.e.m. 2A35.
Er zijn drie groepen: MEA – MEB – MEC.

Hoe gaan we te werk om - naast de klas - deze drie groepen aan te maken en de leerlingen te koppelen aan de juiste groep?

1. U gaat naar menu 'Organisatie' - 'Groepen'.

2. Door op het plusteken te klikken kan u de groep aanmaken. U vult dan de verschillende velden in.
Bij studiejaar moet u in dit geval '2' kiezen. Het betreft immers leerlingen van het tweede jaar. Indien er leerlingen van verschillende leerjaren tot dezelfde groep behoren, dan kiest u studiejaar "Geen".
Code en omschrijving kiest u zelf. 
Indien u werkt met Smartschool geeft u aan of het gaat om een groep die beschouwd moet worden als "groep" of als "klas" (indien u niet met Smartschool werkt maakt deze keuze geen verschil).
Vergeet niet op te slaan door bovenaan op de groene vink te klikken.3. De leerlingen koppelt u aan de juiste groep via menu 'Leerlingen' - 'Verdelen in groepen'.

Links selecteert u afdelingsjaar en klasgroep.
Rechts past u eventueel de begindatum aan en selecteert u de groep waarin u de leerlingen wenst in te schrijven.
De leerlingen die u aan de geselecteerde groep wenst te koppelen selecteert u in de linkerkolom (mogelijkheid tot multiselect via Ctrl + L-muistoets) en zet u over door op de pijlentoets tussen beide kolommen te klikken.

mceclip1.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen