Volgen

GOK-formulier toevoegen (BO)

De wettelijke basis i..v.m. de opvraging van leerlingenkenmerken vindt u in BaO/2006/04.

Stap 1

Via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' gaat u naar het tabblad 'GOK' en klikt op het plusicoon om een nieuw formulier toe te voegen.

mceclip0.png

Merk op: omdat de leerlingenkenmerken instellingsgebonden zijn moet u er voor zorgen dat de filter op school- of vestigingsniveau is ingesteld.

Stap 2

Vul de geldigheidsdatum in bij het veld 'Geldig vanaf'. Zorg er voor dat de geldigheidsdatum binnen het huidige schooljaar EN binnen de inschrijvingsperiode van de leerling ligt:

Stap 3

In de tabel duidt u alle kenmerken aan langs de Informatzijde (= linkerkolom):

- onderwijsniveau van de moeder;
- talen die de leerling spreekt met moeder/vader/broer-zus/vrienden.

Stap 4

Vervolgens kunt u via het printericoontje het GOK-formulier afdrukken en laten ondertekenen door de ouders.

Stap 5

Nadat u een gehandtekend formulier heeft ontvangen van de ouders dient dit aangeduid te worden via het veld 'Er ligt een gehandtekend formulier van de leerlingenkenmerken in de school'.

Stap 6

Tot slot slaat u deze gegevens op. De aangeduide leerlingenkenmerken worden automatisch via Discimus verstuurd naar AgODi.
U kunt dit controleren aan de Discimuszijde (rechterkolom op tabblad 'GOK'). De leerlingenkenmerken die daar zijn aangevinkt moeten overeenkomen met wat in de linkerkolom is ingevuld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen