Toegangsgroep vs. programmagroep Toegangsgroep vs. programmagroep

Toegangsgroep vs. programmagroep

Een toegangsgroep is een groep gebruikers die rechten hebben op dezelfde scho(o)l(en) en vestiging(en). Een toegangsgroep beperkt dus het raadplegen van gegevens tot leerlingen die op die scho(o)l(en) en vestiging(en) zijn ingeschreven.
Als je beperkingen wilt leggen op bepaalde programmaonderdelen, dan moet je de gebruiker toekennen aan de juiste programmagroep. 

Een programmagroep is een groep gebruikers die dezelfde rechten hebben op bepaalde programmaonderdelen. Een programmagroep bepaalt dus welke gegevens gebruikers te zien krijgen van de leerlingen waar ze (via de toegangsgroep) recht op hebben.
Als je beperkingen wilt leggen op welke leerlingen een gebruiker te zien krijgt, dan moet je de gebruiker toekennen aan de juiste toegangsgroep.

Merk op: het meest beperkende recht heeft voorrang.
Indien iemand leesrechten heeft in de toegangsgroep en schrijfrechten in de programmagroep, zal deze gebruiker dus enkel gegevens kunnen raadplegen (en niet wijzigen). 


Concrete werkwijze

1) Toegangsgroep

  • Via tabblad 'Algemeen' kan je een toegangsgroep aanmaken.
    Kies een betekenisvolle naam zodat je weet tot welke scho(o)l(en)/vestiging(en) er toegang is. 
  • Via tabblad 'Gebruikers' kan je alle collega's die toegang moeten hebben tot deze scho(o)l(en)/vestiging(en) van de linker- naar de rechterkolom zetten.
  • Via tabblad 'Rechten' kan je aangeven tot welke scho(o)l(en)/vestiging(en) de gebruikers die in deze groep zitten toegang hebben (hetzij leesrechten, hetzij schrijfrechten).

2) Programmagroep

  • Via tabblad 'Algemeen' kan je een programmagroep aanmaken.
    Kies hier ook voor een betekenisvolle omschrijving. 
  • Via tabblad 'Gebruikers' kan je de collega's in de groep zetten. 
  • Via tabblad 'Rechten' kan je per menu-onderdeel aanduiden welke rechten de gebruikers van deze groep hebben.