Fiscale attesten kinderopvang (BO) Fiscale attesten kinderopvang (BO)

Fiscale attesten kinderopvang (BO)

Indien u werkt met iRekeningen kunt u dit best afdrukken vanuit iRekeningen.  

Wilt u het fiscaal attest  toch afdrukken vanuit iBasis, dan zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de betreffende leerlingen waarvoor u een fiscaal attest wilt afdrukken.

1. U kiest eerst menu 'Leerlingen' - 'Consulteren'.

2. Is er een facturatie-adres gedefinieerd en is het percentage ingevuld op tabblad 'Adressen'? Dit dient om de opsplitsing te maken bij gescheiden ouders.
Is er een aanschrijfadres gedefinieerd op tabblad 'Adressen'? Eventueel moet u de aanschrijftitel (Aan de ouders van, Aan de moeder van...) opnieuw selecteren uit de lijst.

3. Zijn de relaties gedefinieerd die aangesproken worden in de aanschrijftitel van het adres in het tabblad 'Relaties'? Dit omdat het attest aan de ouders zelf gericht moet worden voor de belastingaangifte.

4. Daarna kan u de gegevens invoeren in het tabblad 'Kinderopvang'.  

  • Eerst kiest u het kalenderjaar waarvoor u het fiscaal attest wil afdrukken. 
  • Daarna klikt u op het groene plusicoontje om de gegevens in te voeren.
  • De velden 'Periode van' en 'tot' worden automatisch door het systeem ingevuld aan de hand van het gekozen kalenderjaar.

In het veld 'aantal opvangdagen' en 'totaal ontvangen bedrag' vult u de juiste gegevens in. U slaat die gegevens op door op het groene vinkje te klikken. De gegevens zijn nu opgeslagen.

Stap 4 is niet nodig indien u het attest blanco wil afprinten (met enkel gegevens van ouders en kind ingevuld, zonder periode/aantal opvangdagen/bedrag).
In dit geval moet wel het veld 'Ochtendopvang' en/of 'Avondopvang' aangevinkt worden op tabblad 'Personalia Extra' - 'Algemeen'.

5. Daarna kan u de fiscale attesten afdrukken via 'Afdrukken' - 'Documenten'. 
U kiest links het 'Formulier kinderopvang'. U kiest de correcte parameters in het uitrolmenu 'School' en 'Vestiging'. Daarna maakt u de keuze om af te drukken per klas of afdelingsjaar.  

Bij de keuze ‘klassen’ kiest u de klas(sen), bij keuze ‘afdelingsjaar’ kiest u dan het gewenste afdelingsjaar of afdelingsjaren. Onderaan vinkt u nog de nodige velden aan die u wenst en kiest u het correcte kalenderjaar (standaard wordt het huidige kalenderjaar getoond). Daarna klikt u op het afdrukicoontje om de attesten af te drukken via uw PDF-programma.

U kunt het attest ook individueel afprinten vanuit tabblad 'Kinderopvang' (op voorwaarde dat er een periode werd toegevoegd) of vanuit tabblad 'Inschrijving' (indien u het blanco wenst af te printen).