Leerlingen naar volgend schooljaar overzetten (SO) Leerlingen naar volgend schooljaar overzetten (SO)

Leerlingen naar volgend schooljaar overzetten (SO)

Om dit te kunnen uitvoeren moet het nieuwe schooljaar geactiveerd zijn.
Is dat het geval dan kunnen de leerlingen worden overgezet. U hoeft hiermee niet te wachten tot het huidige schooljaar is afgelopen. Dit heeft evenmin invloed op de deliberaties.

1. Leerlingen naar de nieuwe klas in volgend schooljaar overzetten

 • U gaat naar Leerlingen > Nieuwe bestemming > Einde/begin schooljaar.
 • Alle gegevens aan de linkerkant zijn de gegevens van de inschrijving van dit schooljaar.
 • De gegevens die u aan de rechterkant invult, zijn de gegevens van de inschrijving voor volgend schooljaar. 
 • U kunt een keuze maken tussen bepaalde leerlingen die naar de desbetreffende klas moeten worden overgezet. 
 • Het overzetten gebeurt met het pijltje tussen de twee vakken.
 • Indien er nog zaken aangepast moeten worden aan de inschrijving kan dit enkel nog in het volgende schooljaar. 

mceclip0.png

2. Leerling staat niet in de lijst om over te zetten

Wanneer een leerling niet in de lijst met over te zetten leerlingen verschijnt, is het mogelijk dat deze leerling: 

 • ofwel reeds werd overgezet naar het volgende schooljaar (kunt u controleren via tabblad' Historiek');
 • ofwel reeds een einddatum heeft in het huidige schooljaar (kunt u opvangen door veld 'Ook uitgeschreven leerlingen weergeven' aan te vinken).

3. Leerling werd overgezet naar volgend schooljaar, enkel afdelingsjaar is ingevuld, klasgroep niet

 • U logt in op het nieuwe schooljaar.
  Iedere gebruiker die inlogt, komt standaard in een vooraf bepaalde school/vestiging terecht.
 • Wilt u de leerlingen van een andere school/vestiging of de eigen leerlingen van een ander schooljaar overzetten, dan moet u klikken op 'School/Vestiging wijzigen'.
 • U gaat naar Leerlingen > Nieuwe bestemming > Einde/begin schooljaar.
 • Links selecteert u het afdelingsjaar en in de rechterkolom kiest u hetzelfde afdelingsjaar én de klasgroep. Ofwel alle leerlingen selecteren ofwel een selectie en naar rechterkolom overzetten. 

4. Leerling die reeds werd overgezet komt volgend jaar toch niet terug

In geval een leerling (die reeds werd overgezet uit voorgaand schooljaar) niet terugkeert het schooljaar erop mag u volgende stappen ondernemen.

 • U gaat naar de leerlingenfiche (in het menu Leerlingen > Consulteren) en vraagt het tabblad 'Inschrijving' op.
 • Daar gaat u de inschrijving wijzigen en kiest als status 'Aanmelding'.
 • U bewaart dit. Bij die inschrijving komt er een paars bolletje te staan.

5. Leerling werd overgezet naar volgend schooljaar, maar in verkeerd afdelingsjaar/klas

Deze werkwijze is enkel van toepassing voor leerlingen die verkeerdelijk overgezet werden aan het begin van het schooljaar!

 • U logt in op het nieuwe schooljaar.
 • Iedere gebruiker die inlogt, komt standaard in een vooraf bepaalde school/vestiging terecht.
  Wilt u de leerlingen van een andere school/vestiging of de eigen leerlingen van een ander schooljaar raadplegen, dan moet u klikken op 'School/Vestiging wijzigen'.
 • U kiest Leerlingen > Consulteren: leerling oproepen.
 •  Tabblad 'Inschrijving': gegevens van afdelingsjaar en klas wijzigen.