Informat bevat gegevens van ouders en andere relaties. Deze worden zichtbaar in Smartschool (via het gebruikersbeheer en het LVS). Ze worden echter niet ingevuld bij de co-accounts in Smartschool.