Rechten instellen in iRegistratie Rechten instellen in iRegistratie

Rechten instellen in iRegistratie

Het instellen van de rechten gebeurt niet in iGebruikersbeheer en dus ook niet door de beheerder van de administratieve modules of eventueel andere financiële module.
De rechten worden in iRegistratie door de beheerder ingesteld.


1 De beheerder

Voor iRegistratie kunnen eigen beheerder(s) ingesteld worden. Wie uw rechten kan instellen vindt u terug in het menu Help > Beheer van de applicatie iRekeningen.
De beheerdersrechten voor iRegistratie kunnen enkel ingesteld worden door Informat. Er kunnen meerdere personen als beheerder ingesteld worden. Een beheerder beheert de toegangsgroepen en de gebruikers van de vestigingen waarvoor hij als beheerder ingesteld is.


2 Toegangsgroepen creëren

De beheerder gaat naar het menu Beheer > Toegangsgroep.
Klik bovenaan op de beheerdersgroep. Aan de linkerkant worden de toegangsgroepen weergegeven.

In het tabblad Algemeen maakt u een nieuwe toegangsgroep aan:
• klik onderaan op de oranje plus
• kies een naam (bv. de naam van de school of de klas) voor de toegangsgroep
• Kies voor de standaardrechten schrijven, alleen-lezen of geen toegang.
• kies in de keuzelijst de juiste definitie. Het is belangrijk dat de correcte definitie gekozen wordt.


3 Toegangsgroepen instellen

Als de toegangsgroep gecreëerd is (zie punt 2), ziet u de naam van de toegangsgroep aan de linkerkant verschijnen. Aan elke toegangsgroep worden er instellingen of instellingsgroepen en gebruikers gekoppeld.

a) De instelling(sgroep) koppelen aan de toegangsgroep.

• Klik de naam van de toegangsgroep aan.
• Ga naar het tabblad Instellingen of Instellingsgroepen.

Ter info:

- Op tabblad 'instellingen' heeft u rechten op de applicatie iRegistratie (Eerder voor secretariaatsmedewerkers).

- Op tabblad 'instellingsgroepen' heeft u rechten op de applicatie Afwezigheden en Registraties. (Eerder voor leerkrachten en/of secretariaatsmedewerkers).


• Er verschijnt een lijst met alle instellingen waarvan u beheerder bent.
Vink de Instelling(sgroepen) aan die verbonden wordt met de toegangsgroep.
Bij instellingsgroepen vinkt u tevens registreren automatisch opstarten aan indien u wenst dat het registratiescherm onmiddellijk getoond wordt bij het opstarten van de applicatie in plaats van het startscherm.
• Klik daarna op Opslaan.


b) De gebruikers toekennen.

Door gebruikers toe te kennen aan de toegangsgroep bepaalt u wie er toegang krijgt tot iRegistratie voor de instelling/instellingsgroepen die aan de toegangsgroep gekoppeld is.
• Klik de naam van de toegangsgroep aan.
• Ga naar het tabblad Gebruikers

 

• Selecteer in de kolom Overige gebruikers de gebruiker die toegang moet krijgen.
Klik daarna op de pijl zodat het in de rechterkolom geplaatst wordt.
Per toegangsgroep kunnen er meerdere gebruikers ingesteld worden. Een gebruiker kan ook aan verschillende toegangsgroepen gekoppeld worden.


c) De toegang tot menu-items beperken

Standaard hebben de gebruikers toegang tot alle menu-items van iRegistratie . U kunt de gebruikers uit de toegangsgroep de toegang tot bepaalde menu-items beperken.
• Klik de naam van de toegangsgroep aan.
• Ga naar het tabblad Menu’s.

• Klik met de rechtermuisknop op het menu-item en kies het toegangsrecht geen toegang, Alleen-lezen of Schrijven.
De menu-items met een groene tekstkleur hebben schrijfrechten.
De menu-items met een oranje tekstkleur zijn alleen te lezen.
De menu-items met een rode tekstkleur zijn niet toegankelijk.

• Klik op het groene vinkje om op te slaan.