Volgen

Opdrachten ontbreken bij vervanging titularis

Bij vervanging titularis door interimaris (scherm opdracht per opdracht) verschijnt de lijst van de te vervangen opdrachten.

Dit zijn de opdrachten van de titularis die lopen in de periode dat de titularis afwezig is door een verlofstelsel (data zijn ingegeven in het vorige scherm samen met het type verlof ) EN die nog NIET eerder vervangen zijn in deze periode of een gedeelte ervan.

Bovendien moet nagegaan worden of de vervangingsopdrachten bij de interimaris(sen) niet reeds aangemaakt zijn in de periode dat u wenst te vervangen. Deze opdrachten worden niet getoond in de lijst: er kunnen immers geen twee overlappende vervangingsopdrachten - voor dezelfde opdracht van de titularis - lopen voor dezelfde interimaris.

U dient dus drie zaken te controleren:

1) De opdracht die vervangen moet worden loopt in de periode van afwezigheid van de titularis.

2) Deze opdracht is niet eerder vervangen in dezelfde periode (of een gedeelte ervan) - check NPRE-scherm van de titularis hiervoor.

3) Er is voor de opdracht die vervangen moet worden nog geen vervangingsopdracht aangemaakt bij een interimaris in (een gedeelte van) de te vervangen periode.

Het kan voorkomen dat er reeds een vervanging is doorgevoerd in een eerdere periode en dat de vervangingsopdracht reeds verlengd is.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen