Opdrachten ontbreken bij vervanging titularis Opdrachten ontbreken bij vervanging titularis

Opdrachten ontbreken bij vervanging titularis

Bij het menu 'Vervanging Titularis door Interimaris' verschijnt de lijst van de te vervangen opdrachten.

mceclip0.png

Dit zijn de opdrachten van de titularis die lopen in de periode dat de titularis afwezig is door een bepaalde dienstonderbreking (de periode voor deze vervanging en dienstonderbreking worden gekozen in de vorige stap) EN die nog NIET eerder vervangen zijn in deze periode of een gedeelte ervan.

Bovendien moet nagegaan worden of de vervangingsopdracht(en) bij de interimaris(sen) niet reeds aangemaakt zijn in de periode dat u wenst te vervangen. Deze opdrachten worden niet getoond in de lijst: er kunnen immers geen twee overlappende vervangingsopdrachten - voor dezelfde opdracht van de titularis - lopen voor dezelfde interimaris.

 

U dient dus twee zaken te controleren:

1) De opdracht die vervangen moet worden loopt in de periode van afwezigheid van de titularis. U controleert hiervoor de begin- en einddatum van de opdracht op het tabblad 'schoolopdrachten'.

2) Deze opdracht is niet eerder vervangen in dezelfde periode (of een gedeelte ervan). Controleer hiervoor de vervangingsopdrachten op het tabblad 'NPRE' (via de schoolopdrachten) bij de titularis.