Volgen

Vervangingen invoeren (wizard Vervanging titularis door interimaris)

Vervangen van een personeelslid dat een verlofstelsel neemt, doet u door gebruik te maken van de wizard 'Vervanging Titularis'.
U kiest best steeds voor 'Opdracht per opdracht ...'.

Deze methode combineert de volgende drie acties in één beweging.

1. De dienstonderbreking van de titularis wordt aangemaakt (indien nog niet eerder ingebracht in het scherm van de dienstonderbrekingen).

2. De nodige uren van de titularis worden in NPRE (niet-gepresteerd) geplaatst.

3. Bij de vervanger worden de vervangingsopdrachten in ATO 1 aangemaakt bij de schoolopdrachten.

In het eerste vervolgscherm van de wizard geeft u aan om welke reden de titularis wordt vervangen én voor welke periode.
Indien de dienstonderbreking reeds werd ingebracht kunt u die selecteren uit de aangeboden keuzelijst (A). Onderbreking en begin- en einddatum worden automatisch ingevuld (B). Indien de periode van vervanging niet identiek is aan de periode van de dienstonderbreking, dan moet u hier de begin- en/of einddatum aanpassen.
Werd de dienstonderbreking nog niet toegevoegd, dan moet u zelf onderbreking + begin- en einddatum van de interimaris ingeven (B). Dit mag enkel in geval de periode van vervanging volledig identiek is aan de periode waarin de titularis dit verlofstelsel neemt! Is dat niet het geval, dan moet u dit verlofstelsel eerst toevoegen bij de dienstonderbrekingen en pas daarna vervangen o.b.v. de ingevoerde dienstonderbreking (A).

In het tweede vervolgscherm worden de opdrachten van de titularis getoond die in deze periode nog kunnen worden vervangen:

Selecteer de opdracht die u wenst te vervangen en voeg de vervanger/interimaris toe uit de lijst van actieve personeelsleden. Het spreekt voor zich dat ook andere velden die van toepassing zijn op de interimaris (TADD, ...) moeten worden ingevuld.

Deze bewerking moet per opdrachtlijn worden uitgevoerd.

Indien de dienstonderbreking vooraf werd ingebracht (A), dan krijgt u deze pop-up die u mag afsluiten via de OK-knop:

Na elke vervanging krijgt u een (groene) melding dat de vervanging is uitgevoerd. De vervangen opdrachtregel verdwijnt uit de lijst met mogelijk te vervangen opdrachten.

Alle stappen die hier zijn beschreven gelden voor alle onderwijsniveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, BuSO, volwassenenonderwijs, …

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen