iCVOLeerkracht: Aanwezigheden invoeren iCVOLeerkracht: Aanwezigheden invoeren

iCVOLeerkracht: Aanwezigheden invoeren

Via het menu Aanwezigheden - Invoer modulair worden de aanwezigheden door de leerkracht bijgehouden. De leerkracht ziet enkel zijn eigen cursussen. Wanneer u aan de linkerkant een lesmoment selecteert, verschijnen aan de rechterkant de cursisten.

Standaard krijgt u de lesmomenten die nog niet werden ingevuld vanaf een week terug. Door op een kolomkop te klikken, kan u de gegevens sorteren.
Bij de kolom Ingevuld kan u kiezen of u enkel de ingevulde cursussen of de niet-ingevulde cursussen wenst te zien. U kan er ook voor kiezen om geen filter te gebruiken zodat u alles te zien krijgt.

(1) Door op de kalender te klikken kan u de datum wijzigen.
(2) Door op de filter te klikken kan u de datumselectie aanpassen.

In het rechtergedeelte worden de aanwezigheden bijgehouden:
LKA: Leerkracht afwezig
P: Stage en werkplekleren
Geen: De ingegeven aanwezigheden verwijderen
X: Aanwezig
LA: Laattijdig aanwezig
A: Afwezig
VA: Verantwoord afwezig


(1) Klik op de knop Wijzigen.
(2) Klik de gewenste status aan. Dit wordt ingesteld bij alle cursisten van die cursus.
(3) Per cursist kunt u een eigen status ingeven.
(4) Geef eventueel de reden van de afwezigheid op.
Sla de instellingen op door op het groene vinkje te klikken.

Opmerking: Indien een cursus van een leerkracht niet zichtbaar is, zal de naam van de leerkracht bij de cursus in iCursisten ontbreken.

2.1 Aanwezigheden controleren
In het menu Aanwezigheden > Controle kan u nakijken voor welke cursussen de
aanwezigheden niet ingevuld zijn.

2.2 Aanwezigheidslijst afdrukken
Via het menu Aanwezigheden > Afdrukken kan u de aanwezigheidslijst afdrukken.