Kinderopvangattesten afdrukken Kinderopvangattesten afdrukken

Kinderopvangattesten afdrukken

Het kinderopvangattest wordt opgemaakt aan de hand van de reeds aangemaakte rekeningen. Leerlingen die reeds zijn uitgeschreven, kunnen als nog een kinderopvangattest krijgen door het selecteren van de rekeninggroepen waar ze wel een aanrekening hadden.

Enkel de artikels waarbij Kinderopvang aangevinkt staat, worden opgenomen in het attest kinderopvang.
Controleer deze instelling bij Basisgegevens > Rubrieken > Artikels.

Deze optie kan u op gelijk welk moment instellen. Let wel, deze aanpassingen hebben invloed op de volledige vzw. 


Om het Attest Kinderopvang af te drukken gaat u naar het menu Afdrukken > Kinderopvang attesten > Afdrukken.

1. Vink aan indien u enkel rekening wil houden met betaalde rekeningen. Geef de datum in van de periode waarin de betalingen gebeurd zijn.

2. Selecteer alle rekeninggroepen van het betreffende jaar.
U kan meerdere rekeninggroepen selecteren door te selecteren met de CTRL-toets ingedrukt.

3. Controleer de datum van het attest, de begin- en eindperiode en het aanslagjaar.

4. U kan bij Ondertekenaar een handtekening selecteren. Deze handtekening wordt in de modules iBasis/iLeerlingen als volgt ingesteld:

  • menu Algemeen > Structuur > tabblad Ondertekenaar.
  • klik op de knop Wijzigen.
  • Bij de handtekening voor kinderattesten staat er een oranje sterretje.

    klik er op om de afbeelding met de handtekening toe te voegen.

Klik onderaan op de printerknop om een afdruk te maken van de attesten. Indien u beschikt over iSchoolcommunicatie kunnen deze attesten ook rechtstreeks gemaild worden 

U krijgt een overzicht van alle leerlingen waaraan - binnen de geselecteerde
rekeninggroepen - een artikel werd aangerekend waarbij kinderopvang werd aangevinkt. Indien u de optie 'rekening houden met betalingen' in vorig venster heeft aangevinkt, zijn volgende kleurcodes van toepassing:

  • blauw: alle rekeningen zijn betaald
  • rood: een deel van de rekeningen is betaald
  • grijs: geen enkele rekening is betaald (bijgevolg zal er ook geen afdruk gegenereerd worden)

mceclip0.png

Hier vinkt u de leerling(en) aan waarvan u een attest wil afdrukken. Maak eventueel gebruik van de knoppen onderaan in het venster om de selectie te vereenvoudigen.

mceclip1.png

Opmerking:
Selecteer < 14: om de leerlingen jonger dan 14 jaar te selecteren.
Selecteer >= 14: om de leerlingen ouder dan of gelijk aan 14 jaar te selecteren.

Deze selectie is overbodig wanneer u voor het aanrekenen gebruik maakt van iRegistratie

Enkel wanneer u geen gebruik maakt van iRegistratie, maar rechtstreeks aanrekent in de applicatie iRekeningen, moet u voor de leerlingen ouder dan 14 jaar leerling per leerling werken. Voor elke leerling die 14 jaar geworden is tijdens het betreffende kalenderjaar moet u enkel de rekeninggroepen aanduiden (in het voorgaande scherm) die in rekening moeten worden gebracht op het attest. 

Na het selecteren drukt u onderaan op de printerknop  .

Vervolgens wordt een pdf-bestand aangemaakt met de attesten van de geselecteerde leerling(en).

Om nadien gemakkelijk een duplicaat af te drukken met hetzelfde volgnummer kan u via het menu Afdrukken > Kinderopvang attesten > Overzicht afgedrukte een overzicht opvragen.