Volgen

Registraties verwijderen uit iRekeningen

Wanneer u de registraties reeds opgehaald heeft in iRekeningen en hierop een correctie wenst te doen dan dient u de registraties eerst terug te plaatsen naar iRegistratie.  Vervolgens voert u in iRegistratie de nodige aanpassingen uit en haalt u de registraties opnieuw op.

  • Start iRegistratie op.
  • Ga naar het menu Registraties en selecteer het menu-item Overzicht registraties
  • Onderstaand venster wordt geopend:

  • Duid de periode aan (de rest hoeft u niet aan te duiden).
  • Klik op de groene pijl om verder te gaan.
  • Selecteer wat u wenst te verwijderen.
  • Klik rechtsonderaan op de knop 

Opmerking: De gegevens zijn nu verwijderd uit iRekeningen en staan terug in iRegistratie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen