Registraties verwijderen uit iRekeningen Registraties verwijderen uit iRekeningen

Registraties verwijderen uit iRekeningen

Wanneer u de registraties reeds opgehaald heeft in iRekeningen en hierop een correctie wenst te doen, dan dient u de registraties eerst terug te plaatsen naar iRegistratie. Vervolgens voert u in iRegistratie de nodige aanpassingen uit en haalt u de registraties opnieuw op.

  • Start iRegistratie op.
  • Ga naar het menu Registratie > Overzicht registraties
  • Onderstaand venster wordt geopend:

mceclip1.png

  • Duid de periode aan (de rest hoeft u niet noodzakelijk in te vullen).
  • Klik op de groene pijl om verder te gaan.
  • Vink aan wat u wenst terug te zetten van iRekeningen naar iRegistratie.
  • Klik rechts onderaan op de knop 'Terughalen uit iRekeningen'.

mceclip0.png

De gegevens zijn nu verwijderd uit iRekeningen en staan terug in iRegistratie.

 

Ter info:

  • Als er in de laatste kolom een rekeninggroep staat, dan betekent dit dat de registraties werden opgehaald in de desbetreffende rekeninggroep.
  • Heeft u in de eerste kolom geen mogelijkheid om registraties aan te vinken, dan is de rekeninggroep reeds doorgeboekt. In dat geval, kunt u enkel corrigeren door middel van een creditnota.