Diplomatoekenning waarbij afdeling niet in eigen centrum Diplomatoekenning waarbij afdeling niet in eigen centrum

Diplomatoekenning waarbij afdeling niet in eigen centrum

Wanneer een cursist één afdeling voor het behalen van het diploma secundair onderwijs niet volgde in uw CVO, verschilt de werkwijze enigszins. Hieronder vindt u stap voor stap uitgelegd hoe u hiervoor te werk gaat.

Stap 1
Voeg bij Extra > Basisgegevens > Administratieve groepen de afdeling toe
die niet in uw centrum werd ingericht.. Dit doet u door in de linkerkolom de afdeling te selecteren en deze met het pijltje naar de rechterkolom te verplaatsen.

Opgelet: U mag geen afdeling aanmaken want anders lijkt het alsof u cursussen voor deze afdeling in uw centrum wil inrichten en dat is niet het geval. U zou dan volgende foutmelding krijgen in het foutencentrum bij ‘Ingerichte opleidingsvarianten’: ‘Centrum waartoe de Vestigingsplaats behoort, heeft geen onderwijsbevoegdheid voor de Opleiding waarvan het een variant wil inrichten.’

Stap 2
Maak in Puntenbeheer > Beheer studiebewijzen het diploma aan.

Stap 3
Selecteer vervolgens de gewenste modules voor beide opleidingen.

Stap 4
Ga naar Puntenbeheer > Toekennen Studiebewijs Modulair en kies de gewenste afdeling. Ga vervolgens naar het tweede tabblad Cursist.

Stap 5
Daarna tikt u de naam (of een deel ervan) van de cursist in. U kan daarnaast eventueel gebruik maken van de optie alle schooljaren.
Vervolgens selecteert u de cursist aan de linkerkant onderaan en kiest u het gewenste diploma.
Daarna klikt u op het rapport-icoontje  (rechts van diploma) en controleert u even of alles werd ingevuld en geslaagd staat voor uw centrum.

Stap 6
Indien alle gegevens correct zijn, klikt u de ‘Auto’ knop  uit . Dit is noodzakelijk want de extra afdeling die niet in uw centrum werd gevolgd kan immers niet gecontroleerd worden.
Vervolgens kent u met de knop ‘Toekennen’  het diploma toe voor deze cursist.