Rekeninggroep aanmaken Rekeninggroep aanmaken

Rekeninggroep aanmaken

Vooraleer een rekening voor leerlingen/internen/personeel kan aangemaakt worden, dient u eerst een rekeninggroep aan te maken via het menu Rekeningen – Rekeninggroep.

U krijgt dan onderstaand venster te zien:

 • Klik op  om een nieuwe rekeninggroep aan te maken.
 • Geef de titel van de rekening in.
 • Kies de begindatum en einddatum van de periode waarop de rekening van toepassing is. Deze instelling is belangrijk bij het aanrekenen, het eventueel ophalen van de registraties uit iRegistratie en het afdrukken van de kinderopvangattesten. Wij raden u aan om, indien u maandelijks/trimesterieel aanrekent, de periode gelijk te laten lopen met de periode die u in de titel omschrijft (zie opmerkingen onderaan dit artikel).
 • Kies vervolgens een betalingstermijn. Deze kan u instellen onder Basisgegevens - Betalingstermijnen. 
 • Klik daarna op het groene vinkje om deze gegevens op te slaan.
 • Ga naar het tabblad Koppeling en vink de betreffende school of vestiging aan.
 • Sla de instelling op.
 • Kies in het tabblad Layout een layout.
 • Sla ook deze instelling op.

Na het aanmaken van de rekeninggroep kunt u de rekening opmaken.

 • Ga naar het menu Rekeningen – Aanrekenen.
 • Klik de gewenste rekeninggroep aan.

Per rekeninggroep kan er één rekening en één creditnota opgemaakt worden per leerling.

 • Indien een bijkomende rekening moet worden opgemaakt, kan dit enkel in een nieuwe rekeninggroep. 
 • Indien een bijkomende creditnota moet worden opgemaakt, kan dit enkel in een reeds aangemaakte rekeninggroep waar voor die specifieke leerling reeds een rekening werd opgemaakt. 

 

OPGELET

* Indien u een rekeninggroep aanmaakt met een periode die het volledige schooljaar omvat, zal u bij het aanrekenen alle leerlingen zien staan die tijdens deze periode een inschrijving hebben. Deze verschillen kunt u zien aan de kleuren waarin de namen van de leerlingen staan: 

 • Zwart: deze leerling is op dit moment ingeschreven
 • Rood: deze leerling heeft binnen de periode van de rekeninggroep een uitschrijving
 • Groen: deze leerling heeft binnen de periode van de rekeninggroep een inschrijving
 • Oranje: deze leerling heeft meerdere facturatie-adressen
 • Blauw: de rekening voor deze leerling werd reeds doorgeboekt, aan deze rekening kan niets meer worden aangepast. U kunt in dit geval uiteraard wel een creditnota of een bijkomende rekening opmaken.

*  Indien u werkt met de applicatie iRegistratie, zal bij het ophalen van de registraties rekening gehouden worden met de periode van de rekeninggroep om te bepalen welke registraties opgehaald mogen worden.