Registratie 2.0: Registreren en aanrekenen voor personeelsleden Registratie 2.0: Registreren en aanrekenen voor personeelsleden

Registratie 2.0: Registreren en aanrekenen voor personeelsleden

De personeelsleden waarvoor je wenst te registreren, dienen in eerste instantie ingeschreven te worden in een instellingsgroep.

In Registratie 2.0 via Basisgegevens (tandwiel rechts bovenaan) – Personalia, zoek je het personeelslid op, na het klikken op de persoon verschijnen de persoonsgegevens. Via het zoekveld rechtsbovenaan kan de lijst gefilterd worden. 

Personeelsleden die niet zichtbaar zijn, staan niet actief aan de school in de applicatie iPersoneel voor het desbetreffende schooljaar. Enkel dan kunnen de registraties opgehaald worden naar een rekeninggroep van het type 'Personeel'. 

Op het tabblad van de 'Inschrijving' kan een inschrijving in een 'instellingsgroep' worden gemaakt. Afhankelijk van hoe voor het personeelslid geregistreerd moet worden, zal dit een instellingsgroep zijn van de klas of van een personeelsgroep.

* Indien gekozen wordt voor een instellingsgroep van een klas, zal het personeelslid bovenaan de klaslijst in de applicatie iAfwezigheden en Registraties verschijnen met in plaats van een klasnummer, de aanduiding van de letter 'L'.

* Bij het kiezen voor een personeelsgroep zal deze groep als aparte instellingsgroep aangeklikt moeten worden in de applicatie iAfwezigheden en Registraties. 

 

Vervolgens kunnen eventuele nieuwe eenheden en activiteiten worden aangemaakt die specifiek bedoeld zijn voor de personeelsleden.  

Wanneer de eenheden ingesteld zijn, kan er - net zoals bij de leerlingen - geregistreerd worden via 'Registratie - registreren'.

Bij het aanmaken van de rekeningen in Rekeningen 2.0 wordt een aparte rekeninggroep aangemaakt via 'Rekeningen - Rekeninggroep', waarbij je aangeeft dat het gaat over 'personeel'.

Daarna kunnen de registraties worden opgehaald vanuit Registratie 2.0 via 'Rekeningen - Ophalen uit iRegistratie', net zoals je dit ook doet voor de leerlingen.