Registratie2.0: Jaarlijkse archivering van historische gegevens door Informat Registratie2.0: Jaarlijkse archivering van historische gegevens door Informat

Registratie2.0: Jaarlijkse archivering van historische gegevens door Informat

Aan het begin van elk jaar, in de loop van de maand januari, worden historische gegevens uit de financiële modules gearchiveerd. Afhankelijk van het type gegevens worden verschillende bewaartermijnen gehanteerd. Dit heeft vooral tot doel de performantie van de toepassingen te optimaliseren.

Registratie2.0

Voor registraties en planning geldt een bewaartermijn van 2 schooljaren. Dit betekent dat u in Registratie2.0 en A&R de historiek van registraties voor maaltijden, drankjes, opvang, enz. kunt raadplegen van het huidige schooljaar en het vorige schooljaar.

In januari 2024 worden alle registraties uit schooljaren 2021-22 en eerder verwijderd. Deze gegevens zijn vanaf dan niet meer raadpleegbaar in Registratie2.0 of A&R. Registraties uit schooljaren 2022-23 en 2023-24 blijven beschikbaar.

Deze procedure wordt jaarlijks herhaald: in januari 2025 zullen de registraties uit schooljaar 2022-23 worden verwijderd, in januari 2026 de data uit schooljaar 2023-24, enz.

Volgende gegevens worden definitief verwijderd:

  • Registraties voor leerlingen/leerkrachten
  • Logs van ingelezen scanners

Volgende registraties worden NIET verwijderd:

  • Registraties van het type registratie

Rekeningen2.0

Voor financiële gegevens (schoolrekeningen) geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. In de rekeningenmodule zult u dus steeds de historiek van de opgemaakte rekeningen & betalingen kunnen raadplegen van de voorbije 7 schooljaren.

In januari 2024 worden alle financiële gegevens uit schooljaren 2015-2016 en eerder gearchiveerd. Deze gegevens zijn vanaf dan niet meer raadpleegbaar in Rekeningen. Zo u wilt, kan u, voordat Informat een schooljaar gaat archiveren, back-ups maken via de gekende exports in Rekeningen2.0.

Deze procedure wordt jaarlijks herhaald: in januari 2025 zullen de financiële gegevens uit schooljaar 2016-17 worden gearchiveerd, in januari 2026 de financiële gegevens uit schooljaar 2017-18, enz.

Hou er rekening mee dat het opvolgen van betalingen van leerlingenrekeningen die langer openstaan dan 7 jaar buiten Rekeningen2.0 zal moeten gebeuren. Gezien deze historieken uit Rekeningen2.0 worden verwijderd zal u dit indien gewenst ook in uw boekhouding moeten verwerken.

Indien gewenst, kan u, voordat Informat een schooljaar gaat archiveren, back-ups maken via de gekende exports & afdrukken in de rekeningenmodule. Indien u bijvoorbeeld nog zicht wil hebben op de openstaande rekeningen uit het schooljaar dat wordt gearchiveerd, kan dat via het vervaldagboek en kunt u ook een afdruk van die openstaande rekeningen lokaal op uw pc bewaren.

Volgende gegevens worden gearchiveerd:

 • Rekeninggroepen
 • Rekeningen & gerelateerde gegevens
 • Creditnota’s & gerelateerde gegevens
 • Betalingen
 • Verkoopfacturen
 • Afschrijvingen
 • Documenten & details