REST API en webservices - Gegevens uitwisselen met andere softwarepakketten REST API en webservices - Gegevens uitwisselen met andere softwarepakketten

REST API en webservices - Gegevens uitwisselen met andere softwarepakketten

Via de webservices en onze REST API kunt u gegevens vanuit Informat opvragen en/of uitwisselen met eender welk ander softwarepakket (boekhoudpakket, LVS software, zorgplatform, eigen ontwikkeld systeem, ... ).   U bezorgt de login credentials aan deze derde partij en vervolgens kunnen zij data uit uw dossier ophalen.

We raden hierbij het gebruik van de REST API aan vanwege de uitgebreide mogelijkheden. De oude SOAP-requests (= de klassieke webservices) blijven beschikbaar, maar worden niet meer verder ontwikkeld. 

REST API (aanbevolen):

Via de REST API kan u onder meer:

- Data van reeds ingeschreven leerlingen/inschrijvingen raadplegen.
- Vanuit een aanmeldings- of eigen inschrijvingssysteem inschrijvingen pushen naar Informat. Deze leerlingen komen dan terecht op het acceptatiescherm binnen de leerlingenadministratie.

Voor het gebruik van de REST API dient u een aanvraag te sturen naar info@informat.be met de volgende informatie:

  • Instellingsnummer(s) waarvoor u de API wilt activeren.
  • Het doel van de API (inschrijvingen pushen, data raadplegen, of beide).
  • Uw client_id, indien u hier reeds over beschikt en u de scopes wilt uitbreiden.

Meer informatie over de REST API is beschikbaar via de implementation guide in bijlage. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Webservices (klassieke SOAP-requests):

Voor het gebruik van de webservices dient u de volgende stappen te volgen:

  • Een gebruikersaccount moet worden aangemaakt door de beheerder via de applicatie iGebruikersbeheer, bij voorkeur met het e-mailadres "webservices@dedomeinnaam.be". Deze account moet worden toegevoegd aan een toegangsgroep van iLeerlingen/iBasis, iInternen en/of iPersoneel, afhankelijk van de gegevens die u wenst uit te wisselen met het externe programma. Deze toegangsgroep moet enkel leesrechten hebben.

    Indien u reeds werkt met iGebruikersbeheer 2.0 , geeft u de gebruikersnaam in kwestie rechten op de applicatie(s) m.b.v. de rol 'webservices'.

  • Stuur deze account per e-mail naar info@informat.be zodat de webservices kunnen worden geactiveerd. 

Via de bijlages hieronder kan u de infofiche omtrent de webservices downloaden.