Gebruikersbeheer 2.0 ten opzichte van iGebruikersbeheer Gebruikersbeheer 2.0 ten opzichte van iGebruikersbeheer

Gebruikersbeheer 2.0 ten opzichte van iGebruikersbeheer

Naast het feit dat de applicatie in een nieuw jasje werd gestopt, zijn er een aantal nieuwe functies die op dit moment al beschikbaar zijn. 

1. Rollen in plaats van 'Toegangsgroepen' en 'Programmagroepen

In Gebruikersbeheer 2.0 wordt gewerkt met verschillende rollen als rechten. Deze rollen worden bij de migratie samengesteld op basis van de toegangsgroepen en de programmagroepen. Bij deze rollen krijg je als beheerder de vrijheid om verschillende rollen en dus rechten in te stellen per applicatie en per vestiging van de school. Op deze manier wordt een grotere vrijheid gecreëerd en is het zelfs mogelijk om een gebruikersnaam schrijfrechten te geven op de ene vestiging en aangepaste rechten bij een andere vestiging. Deze laatste rollen kunnen zelf manueel worden gewijzigd per menu-item van de applicatie, een beetje gelijklopend aan de 'programmagroepen'. Enkel kan bij de rollen dus wél een ander rol worden toegekend per vestiging binnen eenzelfde applicatie. 

 

2. Meerdere beheerders

Eén van deze rollen is 'beheer', wat je als beheerder zelf de mogelijkheid geeft om andere gebruikers medebeheerder te maken voor de scholen/vestigingen en applicaties waar jij zelf het beheer voor hebt. Op deze manier is de impersonatie niet meer van toepassing en moet elke gebruiker vanuit een eigen account werken met een eigen wachtwoord. 

Let wel: Bij de migratie van de beheerdersaccounts wordt enkel gekeken naar de beheerder die gekoppeld staat aan het account, extra personen die via impersonatie gekoppeld staan, worden niet als beheerder in Gebruikersbeheer 2.0 ingesteld. 

 

3. Mogelijkheid tot één account voor gebruikers

Door de mogelijke verbrokkeling van de huidige beheerders werken sommige gebruikers met meerdere accounts. Dit is binnen gebruikersbeheer 2.0 op te vangen doordat gebruikers van meerdere beheerders rechten kunnen ontvangen. 

Let wel, indien er één van deze scholen werkt met de applicatie iRegistratie en een andere school niet, dan kan dit een invloed hebben op de zichtbaarheid van de klassen binnen de applicatie iAfwezigheden en Registraties. Hierbij zijn de rechten die ingesteld worden vanuit iRegistratie dominant en zullen de klassen van de andere school (die niet met iRegistratie werkt) niet zichtbaar zijn. In deze situatie moet nog steeds met twee accounts gewerkt worden. 

 

4. Rapportage

Een nieuwe pagina binnen Gebruikersbeheer 2.0 is de rapportagepagina 

Op deze pagina kan je als beheerder verschillende filters en groeperingen selecteren om de nodige informatie over de gebruikers te raadplegen. Deze lijst kan ook geëxporteerd worden als een csv-bestand.