Wanneer je bij het aanspreken van de webservices https://webservice.informatsoftware.be/wsInfSoft/wsInformat.asmx onderstaande foutmelding krijgt dan contacteer je best de beheerder omdat deze aangeeft dat de credentials waarmee je de webservices wil aanspreken niet correct zijn.

1. De account staat op niet actief omdat er meermaals een foutief paswoord gebruikt werd.  Met de beheerdersaccount kan je deze account opnieuw activeren en indien gewenst een nieuw paswoord instellen.

2. Het paswoord/gebruikersnaam dat gebruikt wordt is niet correct.  Je beheerder kan de correcte credentials bezorgen.