HBO5 - Basisverpleegkunde HBO5 - Basisverpleegkunde

HBO5 - Basisverpleegkunde

Vanaf schooljaar 2023-24 wordt de HBO5-opleiding Verpleegkunde omgevormd tot de opleiding Basisverpleegkunde.
Na afronding ervan behaal je de titel van 'Basisverpleegkundige' (wie de bacheloropleiding Verpleegkunde met succes doorloopt krijgt de titel van 'Verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg').

Voor wie reeds vroeger aan de HBO5-opleiding Verpleegkunde was begonnen zijn er overgangsmaatregelen voorzien. Vandaar dat er voor de modules 'initiatie' en 'basiszorg' verschillende administratieve groepen behouden blijven.
Nieuwe studenten moeten uiteraard worden ingeschreven in een nieuwe groep:
- Module Initiatie basisverpleegkunde (043364);
- Module Basisverpleegkunde basiszorg (043365).
Wie in schooljaar 2022-23 (of vroeger) reeds aan de HBO5-opleiding Verpleegkunde begonnen was, wordt ingeschreven in een van de bestaande adm. groepen:
- Module Initiatie verpleegkunde (036997);
- Module Verpleegkundige basiszorg (036998).

De nieuwe adm. groepen voeg je toe als afdelingsjaar. Vergeet niet ook de modules toe te voegen!

Zijn de nieuwe studenten verkeerdelijk ingeschreven in de oude adm. groep, dan moet dit worden aangepast. Dit doe je via menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming modulair (311) - 'Einde/begin schooljaar' (vertrekkende vanuit schooljaar 2023-24).

Heb je een koppeling met Smartschool? Dan moeten er nieuwe officiële klassen worden aangemaakt met de nieuwe administratieve groep.
Zitten "oude" en "nieuwe" studenten in dezelfde klas? Dan moet je een groep aanmaken (van het type 'Klas') waar je beide kunt aan koppelen. In een officiële klas kunnen immers maar studenten van één administratieve groep worden ingeschreven.