Registratie2.0: Prijsklasses toevoegen Registratie2.0: Prijsklasses toevoegen

Registratie2.0: Prijsklasses toevoegen

Soms kan het gebeuren dat bij één eenheid verschillende prijzen toegekend worden. Dit is vaak van toepassing bij de eenheid maaltijd waar er verschillende prijzen gehanteerd worden voor de kleuters, het lager onderwijs en het personeel.


Vooraf:
Eenmalig maakt u de prijsklasses aan.
Indien u verschillende prijzen hanteert voor bv. kleuters, lager onderwijs en het personeel dient u 3 aparte prijsklasses aan te maken.

• Ga naar Instellingen (= tandwieltje) > Basisgegevens > Prijsklasses
• Klik op prijsklasse toevoegen.
• Geef de ‘Code’ en ‘Omschrijving’ in: bv. kleuters.
• Onder de omschrijving geeft u de voorwaarden in, die aangeven wie er tot die prijsklasse hoort.

Bijvoorbeeld: alle leerlingen die in een kleuterklas ingeschreven zijn:

 

Bijvoorbeeld: alle leerlingen die in het lager onderwijs ingeschreven zijn:

 

Bijvoorbeeld: alle personeelsleden:

Bewaar de instellingen met de knop 'opslaan'

Door op de knop ‘Uitvoeren > Resultaat' te klikken, kan u de invoer controleren. Enkel personen die voldoen aan de voorwaarde worden getoond.

In Instellingen (= tandwieltje) > Basisgegevens > Registratie eenheden kunt u dan bij de eenheid zelf de prijs per prijsklasse ingeven via de tab 'Prijsconfiguratie' en vervolgens de functie 'Per prijsklasse':

Per prijsklasse kan u een aparte prijs ingeven door deze manueel toe te voegen/wijzigen in de kolom 'Prijs'. Sla de gegevens op met het desbetreffend icoon: