Registratie2.0: Eenheid aan middagtoezicht koppelen Registratie2.0: Eenheid aan middagtoezicht koppelen

Registratie2.0: Eenheid aan middagtoezicht koppelen

Bij het registreren van een eenheid kan u ervoor zorgen dat automatisch een andere eenheid mee geregistreerd wordt. Bijvoorbeeld: bij het registreren van de eenheid warme maaltijd of broodmaaltijd kan automatisch het middagtoezicht mee geregistreerd worden.

Belangrijk om weten: zorg ervoor dat alle eenheden onder dezelfde activiteit zitten. Wanneer ‘middagtoezicht’ geactiveerd moet worden bij het registreren van een warme maaltijd, dan dienen beide eenheden aan dezelfde activiteit (bijvoorbeeld ‘middag’) gekoppeld te zijn.

Voor het instellen van deze automatische registratie dient u de volgende stappen te ondernemen:

- Ga naar Instellingen (= tandwieltje) > Basisgegevens > Registratie eenheden.
- Selecteer de eenheid die automatisch moet geregistreerd worden: vb. middagtoezicht (Noot: Zorg ervoor dat middagtoezicht een Ja_Nee -waarde is).

• Klik rechts achteraan de eenheidswaarde op het icoon met de sterren = 'Initialisatie'.  

• Druk op 'Toevoegen'.
• Voeg bij ‘Eenheid waarde’ de eenheden toe waaruit een automatische registratie voor middagtoezicht moet gebeuren.
• Bij 'Teken' en 'Voorwaarde' geeft u in vanaf wanneer middagtoezicht automatisch aangerekend moet worden.
• De parameter bij ‘Initialiseer op’ wordt op ‘JA’ gezet.

 

Voorbeeld 1: Bij registratie van één of meerdere soepen moet één middagtoezicht aangerekend worden. In dit voorbeeld is de eenheid soep een GETAL-eenheid, waarbij meerdere soepen op een dag kunnen worden geregistreerd.
‘Eenheid waarde’ is in dit geval de eenheid ‘Soep’. Het teken en de voorwaarde is ‘> 0’, aangezien minstens één soep aangerekend moet worden vooraleer het middagtoezicht wordt aangerekend. ‘Initialiseer op’ wordt op ‘JA’ gesteld.

 

Voorbeeld 2: Bij registratie van een warme maaltijd moet één middagtoezicht aangerekend worden. In dit voorbeeld is de eenheid soep een JA_NEE eenheid, waarbij één warme maaltijd per dag wordt aangerekend.
‘Eenheid waarde’ is in dit geval ‘Warme Maaltijd’. Het teken en de voorwaarde is ‘= JA’ aangezien warme maaltijd geactiveerd moet zijn vooraleer een middagtoezicht kan worden aangerekend. ‘Initialiseer op’ wordt op ‘JA’ geplaatst.