Veld 'vorige school' in iVoorinschrijvingen stroomt niet mee naar de leerlingenadministratie Veld 'vorige school' in iVoorinschrijvingen stroomt niet mee naar de leerlingenadministratie

Veld 'vorige school' in iVoorinschrijvingen stroomt niet mee naar de leerlingenadministratie

Wie ervoor kiest om de gegevens van de vorige school op te vragen tijdens de voorinschrijving, zal die enkel kunnen raadplegen tijdens het accepteren. Die info stroomt m.a.w. niet mee naar de leerlingenadministratie zelf.

'Gegevens vorige school' tijdens het invullen van de voorinschrijvingen:

De gegevens die de ouders ingaven worden énkel hier getoond op het acceptatiescherm, ter info:

De correcte info omtrent de vorige school wordt immers steeds automatisch opgehaald vanuit Discimus en is raadpleegbaar via de historiek:

U kunt de invoer van deze velden, ingevuld door de ouder(s) via iVoorinschrijvingen, wel opvragen in een Excel-file. Dit overzicht kunt u trekken via iBasis/iLeerlingen via Leerlingen > Accepteren.

Vink hiervoor "reeds ingeschreven leerlingen ook weergeven aan" (en filter eventueel op alle administratieve groepen om een lijst van alle leerlingen te bekomen). U klikt daarna op het Excel-icoon:

In onderstaande kolommen vindt u deze informatie binnen de Excel terug: