Ik ben Rekeningen 2.0-klant en wil de koppeling met Exact activeren. Ik ben Rekeningen 2.0-klant en wil de koppeling met Exact activeren.

Ik ben Rekeningen 2.0-klant en wil de koppeling met Exact activeren.

De koppeling met Exact wordt geactiveerd per vzw. Indien u de koppeling wil leggen met Exact, neem dan contact op met onze helpdesk via info@informat.be of 051/50 21 76.

Vermeld hierbij zeker onderstaande gegevens

 • Naam vzw
 • Instellingsnummers binnen de vzw waarvoor de koppeling naar Exact moet worden geactiveerd
 • Of er nog niet-doorgeboekte rekeningen van voorgaande schooljaar/schooljaren moeten worden doorgeboekt naar Exact. Zo ja, graag vermelden welk schooljaar.

Eens door Informat de nodige instellingen werden geactiveerd, verschijnt een nieuw icoon op de Informat-startpagina van alle iRekeningen-gebruikers: het ‘Exact-dashboard’.

Via dit dashboard wordt per instellingsnummer bepaald hoe de rekeningen naar Exact worden doorgeboekt. Dit betekent dat alle rekeningen van eenzelfde instellingsnummer op dezelfde manier worden doorgeboekt naar Exact. Meer informatie over het instellen van het Exact-dashboard, kan u via deze link terugvinden op de supportsite.

Eens de koppeling tussen iRekeningen en Exact door u werd ingesteld, zijn onderstaande punten van toepassing:

 • Nog niet doorgeboekte rekeningen worden rechtstreeks doorgeboekt naar Exact
 • Indien een leerling uit iRekeningen reeds als klant gekend is in Exact, dan zal bij een eerste doorboeking van een nieuwe leerlingenrekening een nieuwe klant voor deze leerling worden aangemaakt. Er bestaat dus een kans dat klanten twee maal voorkomen in Exact. Alle volgende doorboekingen voor deze leerling zullen aan deze nieuwe klant toegekend worden.
 • Betalingen worden uitsluitend ingegeven in Exact. Via het inlezen van terugkoppelingsbestanden worden betalingen overgebracht van Exact naar iRekeningen.
  • Te veel betaalde bedragen worden niet opgenomen in het terugkoppelingsbestand en zijn dus ook niet zichtbaar in iRekeningen.
  • Betalingen van rechtstreeks naar Exact doorgeboekte leerlingenrekeningen worden opgenomen in het terugkoppelingsbestand. Na het inlezen van het terugkoppelingsbestand zijn deze betalingen zichtbaar in iRekeningen.
  • Betalingen van leerlingenrekeningen, die niet rechtstreeks werden doorgeboekt naar Exact, worden niet mee overgebracht naar iRekeningen via het terugkoppelingsbestand. Deze betalingen zijn dus niet zichtbaar in iRekeningen.
   • Indien deze rekeningen toch als betaald moeten staan in iRekeningen, dan neemt u contact op met onze helpdesk. Wij kunnen er tijdelijk voor zorgen dat u opnieuw manueel kan afpunten in iRekeningen. Op deze manier kunnen de openstaande rekeningen die niet rechtstreeks doorgeboekt werden naar Exact toch worden afgepunt in iRekeningen
   • Houd er rekening mee dat gedurende deze periode GEEN doorboekingen naar Exact kunnen gebeuren: de koppeling met Exact wordt namelijk even inactief geplaatst om te kunnen afpunten in iRekeningen.
 • Rappels kunnen zowel vanuit iRekeningen als vanuit Exact worden opgemaakt.
 • Domiciliëringsbestanden kunnen zowel vanuit iRekeningen als vanuit Exact worden opgemaakt.

 

U kan de handleiding over de koppeling met Exact raadplegen voor meer informatie.