Een nieuwe boekhoudrubriek aanmaken Een nieuwe boekhoudrubriek aanmaken

Een nieuwe boekhoudrubriek aanmaken

Het is mogelijk om in iRekeningen nieuwe boekhoudrubrieken aan te maken, die daarna kunnen worden gekoppeld aan de hoofdrubriek van de rekening. 

De koppeling aan de juiste boekhoudrubriek is belangrijk bij het doorboeken naar de boekhouding, zodat de doorgeboekte bedragen op de juiste rubrieken kunnen worden geplaatst.

Om een nieuwe boekhoudrubriek aan te maken gaat u naar Basisgegevens > Rubrieken > Hoofdrubrieken. U klikt op het vergrootglas naast de parameter 'Boekhoudrubriek':

Via de rode-plusknop verschijnt het scherm om een nieuwe boekhoudrubriek toe te voegen.

Daar krijgt u de mogelijkheid om de lengte van de boekhoudrubriek (het aantal cijfers) te bepalen en om een omschrijving in te geven. 

Via de knop 'Toevoegen' is de nieuwe boekhoudrubriek toegevoegd aan iRekeningen. Deze boekhoudrubriek kan nu gekoppeld worden aan de gewenste hoofdrubriek van de rekening.