Ik start op met iRekeningen en wil meteen de koppeling met Exact activeren. Ik start op met iRekeningen en wil meteen de koppeling met Exact activeren.

Ik start op met iRekeningen en wil meteen de koppeling met Exact activeren.

De koppeling met Exact wordt geactiveerd per vzw. Indien u gelijktijdig met de opstart de koppeling met Exact wil activeren, kan u dit aangeven op de intakefiche of de helpdesk contacteren met onderstaande gegevens:

  • Naam vzw
  • Instellingsnummers binnen de vzw waarvoor de koppeling naar Exact moet worden geactiveerd
  • Rekeningplan dat in Exact wordt gebruikt

Eens door ons de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd, verschijnt een nieuw icoon op de Informat-startpagina van alle iRekeningen-gebruikers: het ‘Exact-dashboard’. Meer informatie over het instellen van het Exact-dashboard, kan u via deze link terugvinden op de supportsite.

Via dit dashboard wordt per instellingsnummer bepaald hoe de rekeningen naar Exact worden doorgeboekt. Dit betekent dat alle rekeningen van eenzelfde instellingsnummer op dezelfde manier worden doorgeboekt naar Exact.

Eens het Exact-dashboard werd ingesteld, zijn onderstaande punten van toepassing:

  • Nog niet doorgeboekte rekeningen worden rechtstreeks doorgeboekt naar Exact
  • Indien een leerling uit iRekeningen reeds als klant gekend is in Exact, dan zal bij een eerste doorboeking van een nieuwe leerlingenrekening een nieuwe klant voor deze leerling worden aangemaakt. Er bestaat dus een kans dat klanten twee maal voorkomen in Exact. Alle volgende doorboekingen voor deze leerling zullen aan deze nieuwe klant toegekend worden.
  • Betalingen worden uitsluitend ingegeven in Exact. Via het inlezen van terugkoppelingsbestanden worden betalingen overgebracht van Exact naar iRekeningen.
  • Te veel betaalde bedragen worden niet opgenomen in het terugkoppelingsbestand en zijn dus ook niet zichtbaar in iRekeningen.
  • Rappels kunnen zowel vanuit iRekeningen als vanuit Exact worden opgemaakt.
  • Domiciliëringsbestanden kunnen zowel vanuit iRekeningen als vanuit Exact worden opgemaakt.

 

 

U kan de handleiding over de koppeling met Exact raadplegen voor meer informatie.