Via een artikeltabel kunt u manueel het verbruik per klas bijhouden. Dit kan door eerst manueel de artikeltabel door de leerkracht te laten invullen om deze daarna in te geven in iRekeningen.
Het is aangewezen om één artikeltabel aan te maken met enkel de artikels die op regelmatige basis aangerekend worden. Daarnaast kunt u aanvullende artikeltabellen maken voor bv. zwembeurten of bestellingen van boeken.

Belangrijk om te weten:

 • Artikeltabellen zijn zichtbaar voor alle iRekeningen gebruikers binnen eenzelfde vzw: een artikeltabel kan dus door meerdere personen gebruikt worden. Daarom raden wij ook hier aan om intern afspraken te maken rond het aanmaken, wijzigen en verwijderen van deze artikeltabellen.
 • Een aangemaakte artikeltabel wordt niet mee overgenomen naar het volgende schooljaar. Deze dient dus jaarlijks opnieuw aangemaakt te worden, tenzij je deze kopieert naar het volgende schooljaar door in iRekeningen naar het tabblad Rekeningen > Artikeltabel > Kopiëren naar klas te gaan.
 • Om een artikeltabel te kunnen maken moeten er prijstypes in iRekeningen aanwezig zijn. Deze stelt u in het menu Basisgegevens > Prijstypes in.

Het aanmaken van de artikeltabel:

 • U gaat naar Rekeningen > Artikeltabel > Aanmaken per klas
 • U selecteert het juiste prijstype, geeft uw tabel een naam in het witte veld en bevestigt met het groene vinkje:


 • U komt in onderstaand venster terecht waar u links de klas(sen) aanvinkt waarvoor u de tabel wilt aanmaken en u klikt daarna op het blauwe boekje:


 • Door nu met de rechtermuisknop op de gele balk te klikken, kunt u een nieuwe rij aanmaken:


 • U selecteert de gewenste hoofdrubriek en het gewenste artikel. Gebruik de TAB-toets om door de verschillende kolommen te navigeren.

  Daarna bepaalt u de frequentie waarop geregistreerd moet worden. Deze frequentie is van belang bij het afdrukken van de artikeltabel en bij de ingave van de verbruikte aantallen door de leerkrachten. Kies voor Eenmalig als de leerkracht op één plaats de aantallen per leerling zal aangeven. Kies voor Dagelijks als de leerkracht het artikel per dag bijhoudt. Er wordt dan een afdruk van 2 pagina’s gemaakt. De eerste pagina wordt als overzicht gebruikt. De tweede pagina geeft de data weer.
  (Weergave éénmalig)

  (Weergave dagelijks)
  mceclip0.png

  (Weergave dagelijks)

  Het prijstype wordt automatisch ingesteld naargelang de keuze die u in het vorig venster gemaakt hebt bij het aanmaken en benoemen van de artikeltabel.

  De prijs wordt ook automatisch mee overgenomen, indien deze ingegeven werd bij het gekozen artikel. Zo niet, dan is er nog altijd de mogelijkheid om de prijs hier aan te passen.
  U klikt ten slotte op opslaan.