Rode lijnen/negatieve waarden bij inlezen scanner Rode lijnen/negatieve waarden bij inlezen scanner

Rode lijnen/negatieve waarden bij inlezen scanner

Dit heeft twee mogelijke oorzaken:
- ofwel werd de verkeerde barcode gebruikt bij het scannen van de betreffende leerling(en).
- ofwel werd bij het inlezen van de scanner de verkeerde activiteit toegewezen aan deze tijdstippen.

Om dit te corrigeren in iRegistratie, dient u via Registratie > Registreren de betreffende periode en leerlingen aan te duiden waar de fout zich voordoet. Daarna verwijdert u de tijdstippen van de kolom van de eenheid waar verkeerdelijk op werd toegewezen naar de kolom van de eenheid waar er effectief op moet geregistreerd worden.

Werden de registraties al opgehaald in iRekeningen? Als de rekeningen nog niet verdeeld werden, kunt u de registraties terugzetten naar iRegistratie:
via Registratie > Overzicht registraties haalt u de registraties voor de desbetreffende periode op en selecteert u alle registraties met een negatief bedrag. Daarna klikt u op de knop ‘Terughalen uit iRekeningen’ rechtsonder. Op deze manier zullen de negatieve bedragen uit iRekeningen gehaald worden en teruggeplaatst worden in iRegistratie waar u ze kunt aanpassen.

mceclip1.png