Volgen

Foutmelding: De school ontbreekt bij de schoolgegevens

De school werd nog niet geactiveerd voor het internaat via het menu Extra > Instellingen.


Noot: in de rechterkolom staan de actieve scholen opgelijst.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen