De betekenis van het woord (Decl.) voor de naam van een cursist De betekenis van het woord (Decl.) voor de naam van een cursist

De betekenis van het woord (Decl.) voor de naam van een cursist

De lettercode (Decl.:) heeft dezelfde betekenis in het Nederlands, het Frans en het Duits. Op juridisch vlak sluit deze ook aan met het begrip van declaratief, déclaratoire of deklarativ, wat een bepaalde feitelijkheid beoordeelt op verklaring en niet op bewijskrachtige documenten.
Bron: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/inschrijving-van-vreemdelingen/

Dit wordt voor de naam van een cursist geplaatst indien deze geen officiële papieren heeft waarmee gestaafd kan worden dat hij/zij zo heet, bij registratie in het bevolkingsregister.  De cursist heeft dus enkel verklaard dat hij/zij zo heet.
Door een nieuwe controle op een registreer GP-signaal, wordt een naam met dit toevoegsel door Davinci niet langer aanvaard.

Wanneer u de vermelding (Decl.) bij de naam verwijdert, zal het lukken om de cursist in Davinci te registeren.