Volgen

Foutmelding bij terugzendingen Edison

Onderstaand enkele algemene foutmeldingen bij de terugzending van de databank internen:

- Het is mogelijk dat u fouten terugkrijgt i.v.m. een ongeldig stamnummer van de school. Dit zijn slechts waarschuwingen; die mag u bijgevolg negeren.
Er wordt immers niet of in mindere mate gecommuniceerd tussen de databank van DISCIMUS en de databank van EDISON (internen). De stamnummers van de school zijn daardoor niet altijd gekend in de internendatabank.

- Krijgt u de foutmelding dat het stamnummer behoort tot een andere interne, dan gaat het meestal om een verschil in naam en/of voornaam.

         Ofwel zijn de gegevens verkeerd in Informat en moet u die aanpassen en de databank opnieuw aanmaken en doorsturen.


        Ofwel zijn de gegevens verkeerd geregistreerd bij het Departement en moet u dit telefonisch melden zodat zij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Als u de melding ‘Databank succesvol verwerkt’ krijgt, dan is de databank in orde en hoeft u verder niets meer uit te voeren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen