Volgen

Foutmelding: Administratieve groep ontbreekt bij de schoolgegevens

De administratieve groep werd nog niet geactiveerd voor het internaat via het menu Extra >
Eigen administratieve groepen. 

Noot: in de rechterkolom staan de actieve administratieve groepen opgelijst.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen