Volgen

Foutmelding: Het stamnummer van de school ontbreekt

De schoolgegevens worden standaard overgenomen op het tabblad 'schoolgegevens' als het om een school van de eigen scholengemeenschap/scholengroep gaat, die ook met Informat werkt. Hierbij wordt in de kolom 'historiektype' vermeld dat het gaat om een inschrijving die opgehaald werd 'vanuit de leerlingen'.

Indien de interne in een school is/was ingeschreven die niet tot de eigen scholengemeenschap/scholengroep behoort, dan worden deze gegevens niet automatisch ingevuld. In dit geval dient u de ontbrekende gegevens op het tabblad 'Schoolgegevens' via de plusknop toe te voegen. In de kolom 'historiektype' staat hierbij de vermelding 'externe school'

De gegevens in de gele velden zijn verplicht in te vullen voor het doorsturen van de databank.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen