Instappers september 2024 inschrijven Instappers september 2024 inschrijven

Instappers september 2024 inschrijven

In schooljaar 2024-25 valt 1 september op een zondag. De eerste schooldag is bijgevolg maandag 2 september 2024. Desalniettemin moeten nieuwe kleuters ingeschreven worden met begindatum 01.09.2024, ook de instappertjes.

We verwijzen hiervoor naar omzendbrieven BaO/2006/04 en BaO/2006/05, punt 2.1:

[...]

- De datum waarop de school de betrokken leerling in de school verwacht, wordt ingevuld als begindatum van inschrijving. Meestal valt de begindatum op 1 september.

Indien de leerling vanaf de eerste schooldag van het schooljaar verwacht wordt, vul je 1 september in als begindatum inschrijving, ook al is 1 september niet de eerste schooldag. Ook voor instappende kleuters kan je 1 september als de begindatum van inschrijving registreren, ook al valt de eigenlijke instapdag in sommige schooljaren op 2 of 3 september.

Instappertjes geboren op 02.03.2022 of vroeger schrijft u dus in met begindatum 01.09.2024.
In onze toevoegwizard is trouwens een controle ingebouwd die de begindatum in dit geval automatisch aanpast naar 01.09.2024.

Bij het accepteren van (voor)inschrijvingen zal de begindatum van de inschrijving automatisch overruled worden indien die niet in overeenstemming is met de geboortedatum (al dan niet 2,5 jaar op 01.09.2024).