Volgen

Instappers september 2019 inschrijven

In schooljaar 2019-20 valt 1 september op een zondag. De eerste schooldag is bijgevolg maandag 2 september 2019. Desalniettemin moeten nieuwe kleuters ingeschreven worden met begindatum 01.09.2019, ook de instappertjes.

We verwijzen hiervoor naar omzendbrieven BaO/2006/04 en BaO/2006/05, punt 2.1:

[...]

Voor leerlingen of kleuters die regelmatig de lessen moeten (leerplichtig) of kunnen (niet leerplichtig) volgen wordt de datum waarop de school de betrokken leerling in de school verwacht, ingevuld als begindatum van inschrijving. Meestal valt de begindatum van inschrijving op 1 september.

Indien de leerling vanaf de eerste schooldag van het schooljaar verwacht wordt, wordt 1 september ingevuld als begindatum van inschrijving, ook al is 1 september niet de eerste schooldag. Ook voor nieuw instappende kleuters kan 1 september als de begindatum van inschrijving geregistreerd worden, ook al valt de eerste schooldag in sommige schooljaren op 2 of 3 september.

Instappertjes geboren op 02.03.2017 of vroeger schrijft u in met begindatum 01.09.2019.
In ons programma is trouwens een controle ingebouwd die de begindatum in dit geval automatisch aanpast naar 01.09.2019.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen