Een cursist ontbreekt in de aanwezigheidslijst Een cursist ontbreekt in de aanwezigheidslijst

Een cursist ontbreekt in de aanwezigheidslijst

De cursist is ingeschreven in een cursus, maar verschijnt in de aanwezigheidslijst van die cursus.

In dit geval kan het helpen om via het menu Aanwezigheden - initialiseren aanwezigheidslijsten - modulair de betreffende cursus opnieuw te initialiseren.