Fout 'Alle eenheden van de activiteiten gekoppeld aan een artikel uit iRekeningen' bij ophalen uit iRegistratie Fout 'Alle eenheden van de activiteiten gekoppeld aan een artikel uit iRekeningen' bij ophalen uit iRegistratie

Fout 'Alle eenheden van de activiteiten gekoppeld aan een artikel uit iRekeningen' bij ophalen uit iRegistratie

Bij het ophalen uit iRegistratie kan u onderstaande melding krijgen bij de stap 'Controle':

'Alle eenheden van de activiteiten gekoppeld aan een artikel uit iRekeningen'

Eenheden.PNG

Dit betekent dat eenheden waarvoor u registraties wenst op te halen, niet gekoppeld zijn aan een artikel in iRekeningen. Het systeem weet dus niet waar de registraties ondergebracht moeten worden om deze te kunnen aanrekenen op de schoolrekening.

Rechtsonder in het scherm ziet u welke eenheden uit iRegistratie nog niet gekoppeld zijn aan een artikel uit iRekeningen (in bovenstaand voorbeeld zijn dat er vier: ochtendopvang, opvangvrnaschools, theatervoorstelling en opvang woenam).

Om deze eenheden te kunnen koppelen aan een artikel uit iRekeningen, logt u in in iRegistratie.

Via het menu-item Basisgegevens > Registratie eenheden zoekt u de eenheden waarvoor de koppeling nog moet gebeuren op.

In het veld Artikel (iRekeningen) selecteert u het artikel waaraan deze eenheid moet worden gekoppeld.

artikel_toevoegen.PNG

Eens dit is ingesteld, kunnen de registraties voor deze eenheden opnieuw opgehaald worden in iRekeningen.