Plaatsing: BR_00642 - Als de Plaatsingsstatus verschilt van NIET TOEGEWEZEN mag er geen Plaatsing bestaan ... Plaatsing: BR_00642 - Als de Plaatsingsstatus verschilt van NIET TOEGEWEZEN mag er geen Plaatsing bestaan ...

Plaatsing: BR_00642 - Als de Plaatsingsstatus verschilt van NIET TOEGEWEZEN mag er geen Plaatsing bestaan ...

De volledige fout:

BR_00642: Fout tegen bedrijfsregel. Als de Plaatsingsstatus verschilt van NIET TOEGEWEZEN mag er geen Plaatsing bestaan met een Plaatsingsstatus verschillend van NIET TOEGEWEZEN en die hoort bij dezelfde Aanmelding.

 

Over die fout:

Deze fout kan zich alleen voordoen bij NT2-cursisten.

In Davinci staat een plaatsing (door HvN) gekend, waardoor het niet lukt om de manueel ingebrachte plaatsing door te sturen.

 

Hoe dit oplossen:

Hiervoor hanteert u dezelfde werkwijze als bij het artikel van BR_00784.