Het studiebewijs in de LED is foutief Het studiebewijs in de LED is foutief

Het studiebewijs in de LED is foutief

De situatie
Bij controle in de LED blijkt een cursist een ander certificaat te hebben ontvangen dan in Informat gekoppeld staat.

 

De oorzaak
In Informat is het mogelijk om een eigen omschrijving te geven aan een studiebewijs. Hoewel die inhoudelijk klopt, is ze foutief aangemaakt. Want ze is gekoppeld aan de verkeerde administratieve groep (opleidingsvorm). Davinci echter kijkt alleen naar de administratieve groep en niet de zelf-toegekende omschrijving. Wat kan leiden tot deze verwarring.

 

De oplossing

De oplossing is dezelfde als aangeboden bij de Davinci-fout BR_01795 - Dubbel Studiebewijs